APK Werkscan

18 december 2O18

De innovatiewerkplaats 'APK Werkscan' richt zich op de vragen: "Hoe kan ICT bijdragen aan duurzame inzetbaarheid van werknemers in alle fasen van de loopbaan?" en "Welke bijdrage kunnen de gegenereerde onderzoeksdata leveren aan de algemene Human Capital Agenda van een bedrijf?" Lees hier verder.