Hoogste tijd voor meer professionele ondersteuning bij zelfregie in de zorg

15 januari 2O19

Het succes van veel zorgbehandelingen is afhankelijk van de mate waarin patiënten advies over hun gezondheid opvolgen en bereid zijn hun gezondheidsgedrag aan te passen. Dit vraagt om advies op maat én om goede begeleiding van de zorgprofessional. Helaas is hier vaak weinig aandacht voor in de zorg. Lees hier verder.