Groter denken, kleiner doen

29 januari 2O19

Het gaat goed met Nederland. De economie groeit, de werkloosheid daalt, de financiën lijken op orde. Gaat het (dus) ook goed met onze democratische rechtsstaat? Bij Herman Tjeenk Willink, voormalig voorzitter van de Eerste Kamer en oud-vicepresident van de Raad van State, rijst steeds vaker de angstige vraag: hoe stevig zijn onze instituties als het er echt om gaat spannen? 'Groter denken, kleiner doen' is een even noodzakelijk als verrassend antwoord op de problemen en uitdagingen van onze tijd.