De kern van de zaak

1 juni 2OO1

Discussienotitie voor de federatieraad van de NPHF. Deze notitie gaat over de uitgangspunten van het NPHF-werk. De notitie is opgesteld om de uitgangspunten rond Public Health van de NPHF te verduidelijken en om daarmee de positionering, pleitbezorging en aanpak te sturen. Deze publicatie is niet digitaal beschikbaar. Desgewenst kunt u deze op papier aanvragen via secretariaat@nphf.nl.