Nationaal Platform Gezondheid

1 oktober 2OO3

In de nota `Langer Gezond Leven` presenteert het kabinet het voorstel om een Nationaal Platform Gezondheid in te stellen. In de woorden van de nota krijgt het platform als opdracht "overeenstemming te bereiken over de maatschappelijke opgaven rondom preventie en het (mede-)eigenaarschap van de betrokken partijen. Het Platform zal de partijen aanspreken op hun bijdragen aan het aanpakken van de gesignaleerde gezondheidsrisico`s en op het realiseren van de in deze nota geformuleerde doelen." Het kabinet werkt het voorstel niet verder uit. De NPHF is van ordeel dat een Nationaal Platform Gezondheid, mits juist samengesteld en bekleed met een goede taakstelling, een belangrijke bijdrage kan leveren aan het gezonder maken van de Nederlandse bevolking.