Gezonde Ziekenhuizen

2 januari 2OO6

In de curatieve zorg wordt steeds vaker onderkend dat meer aandacht voor gezondheidsbevordering en preventie nodig is. Zo vindt ruim tweederde van de artsen uit het KNMG-ledenpanel dat curatief werkende artsen meer aandacht aan preventie moeten besteden dan dat zij nu doen (KNMG, 2OO4). De toenemende vergrijzing, de toename van leefstijlgerelateerde ziekten als diabetes en hart-en vaatziekten, de eindigheid van medisch-technische oplossingen, de toenemende kosten van de zorg en de veranderende wensen van patiënten maken de roep om een bredere focus in de curatieve zorg dan medische behandeling alleen sterker wordt.