Lezing Paul Schnabel op Prikkels in preventie

1 november 2O11

Op 1 november 2O11 organiseerden de KNMG en de NPHF een conferentie rond het thema: Prikkels in Preventie, met name ten aanzien van ongezonde leefstijl. Achtergrond van de bijeenkomst was de opvatting van de organiserende instanties dat het huidige preventiebeleid te vrijblijvend is, en dat daardoor de effectiviteit van veel inspanningen op dit gebied te gering is. Om u te stimuleren ons daarbij te helpen bieden wij u in dit boekje de lezing aan waarmee Paul Schnabel de conferentie heeft geopend. Moge dit een prikkel zijn voor iedereen die preventie een goed hart toedraagt om ook in 2O12 weer flink op de trom te slaan.