Elk ministerie een minister van Volksgezondheid

2 maart 2O12

In tijden van bezuinigingen is investeren in gezondheid cruciaal. Inzetten op preventie leidt tot winst in termen van menselijk en financieel kapitaal in alle sectoren van de samenleving. Het bevorderen van de volksgezondheid moet daarom bovenaan het lijstje van prioriteiten van de regering staan. Een groot aantal vermijdbare sterfgevallen en ziekten is te wijten aan een ongezonde leefwijze, een ongezonde omgeving en onvoldoende aandacht voor de waarde van menselijke kapitaal. In het verleden is veel gezondheidswinst behaald door riolering, schoon drinkwater en vaccinaties. Nu moet geïnvesteerd worden in het voorkómen van hart- en vaatziekten, kanker en psychische problemen. Anders gezegd, in het voorkómen van massale uitval van mensen uit de samenleving, het maatschappelijk verkeer en het productieproces.