Open brief van NPHF Federatie voor Gezondheid aan informateurs Kamp en Bos

26 september 2O12

Het valt niet te ontkennen dat de toekomstbestendigheid van het Nederlandse zorgstelsel in het geding is. Volgens de NPHF Federatie voor Gezondheid zijn de problemen met het huidige zorgstelsel –o.a. betaalbaarheid, tekorten aan arbeidskrachten, kwaliteits- en veiligheidsproblemen, trage innovatie– terug te voeren op een dieper onderliggend probleem. Het Nederlandse gezondheid- en gezondheidszorgbeleid is tot dusver vooral gericht op het exploiteren van het bestaande, op een specialistische expertmodel geënt zorgsysteem. Dat expertmodel is in toenemende mate uitgehold en niet meer van deze tijd.