Gezondheidswinst boeken via MVO

1 februari 2O13

In de huidige trend van Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen (MVO) en de toenemende aandacht voor duurzaamheid liggen prachtige mogelijkheden om gezondheidswinst te behalen. Een directe bijdrage aan deze winst kan behaald worden door de gezondheid van werknemers te vergroten door bijvoorbeeld het aanbieden van een fitnessprogramma, het stimuleren van vervoer per fiets en bedrijfsrestauraties met verantwoord voedsel. Een andere bijdrage aan gezondheidswinst wordt bereikt doordat we met minder uitstoot van CO2 een gezondere werk- en leefomgeving van personeel en omwonenden realiseren. Ook neemt hierdoor het aantal chronische longaandoeningen af. Op mondiaal niveau roepen we hiermee klimaatverandering een halt toe.