Hoe gemeenten Nederland gezonder kunnen maken

14 januari 2O14

Het is genoegzaam bekend dat er een geweldige operatie aan de gang is om de drie decentralisaties in de AWBZ, de jeugdzorg en de Participatiewet in goede banen te leiden. Het biedt een unieke kans een wezenlijke slag te maken in het borgen en verbeteren van de vitaliteit van de Nederlandse bevolking. De zorg is dat gemeenten het momentum van de drie decentralisaties niet gebruiken om tot een daadwerkelijke omslag van nazorg naar voorzorg te komen. Dat ze er niet voor kiezen welzijn en publieke gezondheid integraal bij deze omslag te betrekken. Klik hier voor het gehele artikel van Hans Baaijens, directeur NPHF, in het blad Sociale Vraagstukken.