Blog 3O: Gemeenteraadsverkiezingen gaan niet over gezondheid.

11 maart 2O14

Er komen, zoals we allemaal weten, grote veranderingen op gemeenten af. De decentralisaties of transities (of liever nog: ‘transformaties’) gaan over Zorgen voor Jeugd (Jeugdwet), over de transitie van de AWBZ naar de nieuwe WMO (nieuwe WMO), over Werk en Inkomen (Participatiewet) en ook het Passend Onderwijs wordt gereorganiseerd. Er komt veel meer geld in het Gemeentefonds, maar veel minder dan voorheen voor de uitvoering van deze taken beschikbaar was. Het gaat om taken die van grote invloed zijn op de gezondheid van burgers. Blog voor de nieuwsbrief van Nicolette Warmenhoven, vicevoorzitter van de NPHF.