Dialoog 'Nieuwe verbindingen met burgers rond gezondheid'

26 november 2O13

Op 26 november 2O13 organiseerde de NSPOH, in opdracht van NPHF Federatie voor Gezondheid de bijeenkomst “Dialoog Nieuwe verbindingen met burgers rond gezondheid”. Tijdens deze bijeenkomst kwamen bestuurders, beleidsmakers, wetenschappers en praktijkmensen bijeen uit de publieke gezondheidszorg, maatschappelijke zorg, kennisinstituten, zorgverzekering en patiëntenorganisaties. Onder leiding van Prof.Dr. Hans Boutellier (Verwey-Jonker Instituut) en inspirerende bijdragen van Prof.Drs. Jacques Wallage (Raad voor het Openbaar Bestuur) en Prof.Dr. André van der Zande (RIVM), gingen de deelnemers met elkaar de dialoog aan over betrokkenheid van burgers bij gezondheid.