Blog 32: Antibioticaresistentie: van systeemdenken naar systeemdoen

8 april 2O14

Op maandag 7 april jl. vond in het kader van de Wereld Gezondheidsdag de Gezonde Lunch 2O14 plaats, dit jaar over de bestrijding van antibioticaresistentie. Zo’n 5O geïnteresseerden bespraken in Utrecht de verschillende facetten van dit bij uitstek multidisciplinaire probleem. Doel van de bijeenkomst was bewustwording van het gevaar van antibioticaresistentie, het verbinden van relevante partijen en te verkennen wat te doen. De conclusie was dat niets doen geen optie meer is. In de volgende NPHF nieuwsbrief zal een verslag van de Gezonde Lunch 2O14 worden opgenomen.