Blog 33: Minder praten en meer doen.

22 april 2O14

Door Henri Plagge. In de gezondheidszorg wordt heel erg veel vergaderd en heel veel gepraat. Beleidsnota’s, discussiepapers en projectvoorstellen zijn voor managers, bestuurders en hoogleraren in de gezondheidszorg dagelijks kost en aanleiding voor veel vergaderingen en bijeenkomsten. De steeds intensievere politieke bemoeienis en de daarmee gepaard gaande overheidsinvloed betekenen dat er nog groter stapels papier zullen komen en er nog meer vergaderd gaat worden.