Verslag Gezonde Lunch 2O14: Antibioticaresistentie: wat te doen?!

22 april 2O14

Op maandag 7 april j.l. organiseerde de NPHF en Viz-Sib gezamenlijk de Gezonde Lunch. Ditmaal met als thema "Antibioticaresistentie: wat te doen?!".
De Gezonde Lunch wordt jaarlijks georganiseerd in het kader van Wereld Gezondheidsdag, waarop de oprichting van de WHO wordt gevierd. Zo’n 5O geïnteresseerden bespraken in Utrecht de verschillende facetten van antibioticaresistentie, een bij uitstek multidisciplinaire probleem, ingeleid door presentaties van Anja Schreijer (arts M&G/Viz-Sib), Maayke Fluitman (care2create, KNMP), Martien den Blanken (PWN) en Laurent de Vries (Viattence). Doel van de bijeenkomst was bewustwording van het gevaar van antibioticaresistentie, het verbinden van relevante partijen en te verkennen wat (gezamenlijk) te doen. De conclusie was dat niets doen geen optie meer is.