Blog 37: Meer eigen verantwoordelijkheid voor burger en patiënt, maakt dat onze zorg meer houdbaar?

1 juli 2O14

Het piept en kraakt in zorgland. Het schuurt en wringt. De Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2O14 laat zien: we leven met zijn allen weer wat langer maar worden daarbij ook weer 'zieker'. Het RIVM presenteert vier scenario's voor de toekomst. En in die scenario’s gaat het over keuzes. Keuzes gebaseerd op waarden, op wat wij belangrijk vinden in ons leven. Nu eens niet de nadruk op enkele maanden toegevoegd aan onze levensverwachting. Nee, aandacht voor keuzes over hoe ons leven en onze maatschappij er straks uit kunnen zien en welke rol gezondheid en zorg daarin gaan spelen. Want ergens zullen we keuzes moeten maken om de zorg houdbaar ofwel de kosten in bedwang te houden. Blog van Ien van de Goor, bestuurslid NPHF Federatie voor Gezondheid en voorzitter Vereniging Volksgezondheid & Wetenschap.