Zorgpersoneel voor iedereen kan

7 juli 2O14

Op woensdag 18 juni 2O14 organiseerden Wemos en de NPHF de werkconferentie 'Zorgpersoneel voor iedereen kán!'.

Tijdens deze werkconferentie stond de Nederlandse beroepskrachtenplanning en de samenhang hiervan met Europees beleid hierop centraal.

De ontwikkelingen in beroepskrachtenplanning op lokaal, nationaal en internationaal niveau werden geschetst door Jos de Blok (Buurtzorg), Susan Hamer (University of Leeds), Sascha Marschang (EPHA) en Peter Groenewegen (Nivel).

Onder leiding van dagvoorzitter Jaap Koot (UMCG) is ten slotte met de 4O aanwezige deelnemers een discussie over dit onderwerp gevoerd. De opbrengst van de discussie en de werkconferentie worden door Wemos ingebracht tijdens een bijeenkomst met Europarlementariërs in het najaar van 2O14.

Bij dit bericht bijgevoegd vindt u de presentaties die door de sprekers op 18 juni zijn gebruikt.