Blog 38: Nieuwe NPHF directeur wil de handen uit de mouwen.

15 juli 2O14

Tijdens het interbellum bouwden de Fransen de zogenoemde Maginot-linie, vernoemd naar de toenmalige minister van defensie André Maginot. Deze linie was de droom van de frontsoldaat in de 1e Wereldoorlog; in beton gegoten, onneembare loopgraven met aangeschakelde kazematten en forten. Daarmee anticipeerde de Franse regering op een nieuwe oorlog met Duitsland die er in 194O inderdaad kwam. Toen bleek helaas al snel dat de linie één grote vergissing was; het uitgangspunt –een loopgravenoorlog- was immers voorgoed verleden tijd. De bewegelijke Duitse pantserdivisies en vliegtuigen konden de statische linie eenvoudig omzeilen en stonden na een maand in Parijs. Blog van Thomas Plochg, directeur van de NPHF Federatie voor Gezondheid.