Blog 4O: Betrouwbare publieke gezondheid

9 september 2O14

Betrouwbare publieke gezondheid is de titel van de brief die de minister en de staatssecretaris van VWS recent aan de Kamer schreven. In deze brief lichten zij hun visie toe op de rol, plaats en taak van de GGD’en, in relatie tot de Wet publieke gezondheid (Wpg). Veranderingen in de zorg en het denken over gezondheid hebben consequenties voor de borging en organisatie van de publieke gezondheidszorg, aldus de minister en de staatssecretaris. Vervolgens lichten zij aan de hand van enkele uitgangspunten de veranderingen in de Jeugdgezondheidszorg en de GGD toe. Blog van Marielle Jambroes, promovenda AMC