Blog 42: Naar een voedselbeleid.

7 oktober 2O14

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid roept op tot een expliciet voedselbeleid. Vorige week publiceerde zij een interessant rapport waarin wordt ingegaan op de vele maatschappelijke vragen die rondom voedsel spelen. De WRR signaleert dat deze vragen gerelateerd zijn aan opgaven rondom de ecologische houdbaarheid, volksgezondheid en de robuustheid van de voedselvoorziening in een internationaal perspectief. Blog van Thomas Plochg, directeur NPHF.