Blog 47: De kunst van het loslaten.

13 januari 2O15

Per 1 januari jl. zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken voerden zij reeds uit, een deel hebben zij nu overgenomen van de Rijksoverheid. Deze zogeheten decentralisatie is een hervorming van historische proporties. De 393 gemeenten spelen nu naast de zorgverzekeraar een hoofdrol in de aansturing van het zorgstelsel. Blog van Thomas Plochg, directeur van de NPHF Federatie voor Gezondheid. Dit is tevens een samenvatting van de Nieuwjaarsspeech die hij op 13 januari heeft gehouden tijdens de Nieuwjaarsborrel van de NPHF.