Blog 5O: De regio.

24 februari 2O15

De afgelopen jaren is er sprake van een herwaardering van de regionale en vaak zelfs lokale organisatie van de gezondheidszorg. Dit nadat door het, niet samenhangende en veelal opportunistische beleid van de achtereenvolgende kabinetten het zorgstelsel te duur is geworden en niet blijkt te zijn voorbereid op de aanstaande demografische veranderingen. De huidige bewindspersonen belijden een voorzorg benadering van gezondheid maar achter veel mooie woorden blijkt dat de praktijk anders is. Blog van Henri Plagge, Voorzitter Raad van Bestuur van de Zorgboog en bestuurslid van de NPHF Federatie voor Gezondheid.