Column Hugo Backx: Preventiegeluk.

12 maart 2O15

Wie de term leefstijl nader wil definiëren komt niet uit bij Wikipedia. Raar maar waar. De zoekterm wordt automatisch veranderd in levensstijl en produceert een nogal omslachtige definitie, die ik hier verder buiten beschouwing laat. Toch vind ik leefstijl verantwoorder klinken dan levensstijl. Dat laatste neigt naar een beschouwelijk containerbegrip en kan leiden tot verzanding in het algemene en massa mediale. Leefstijl hoort anders en musiceert mij beter in de oren. Het heeft wat actiefs, doelmatig en haast iets gebiedends; zo van doe het. Column van Hugo Backx, directeur GGD GHOR Nederland en bestuurslid van de NPHF. Tevens zal hij, samen met Aad Koster en Rutger Jan van der Gaag, namens de partijen van de Agenda voor de Zorg, de inleiding op het NCVGZ 2O15 verzorgen.