Blog 62: De financiering van preventie.

13 oktober 2O15

Een goede betaaltitel voor preventie ontbreekt. Bovendien is de wettelijke basis voor preventie in meerdere wetten vastgelegd, waardoor schotten ontstaan of ervaren worden, zowel in de uitvoering als in de financiering ervan. De inrichting van het zorgstelsel vormt daardoor een belemmering bij de totstandkoming van preventieactiviteiten. Dit wordt breed onderkend en roept ook vragen op over wat er aan kan worden gedaan. Blog van Thomas Plochg, directeur van de NPHF Federatie voor Gezondheid.