Blog 68: Publieke gezondheid en de preventieve taken van huisarts, gemeente en zorgverzekeraar.

2 februari 2O16

Onder deze titel organiseerde de NVAG, vereniging van sociaal geneeskundigen werkzaam in beleid, management en onderzoek, op 21 januari 2O16 een symposium ter gelegenheid van haar 7e lustrum. Een actueel thema, nu een deel van de zorg is overgeheveld naar de gemeenten, en preventie integraal onderdeel van de zorg èn het gemeentebeleid moet worden. Burgers krijgen een belangrijke verantwoordelijkheid voor hun gezondheid. De zorgverzekeraars, als hoeders van de belangen van hun klanten en als financiers, moeten ook over de brug komen. Blog van Lode Wigersma, voorzitter NVAG.