Blog 72: Preventie in het zorgstelsel en het `vitaliteitscontract`.

29 maart 2O16

Vorige week is de VWS brief over ‘preventie in het zorgstelsel: van goede bedoelingen naar het in de praktijk ontwikkelen van resultaten’ uitgekomen. In de brief betogen Minister Schippers en Staatssecretaris van Rijn dat een transitie van nazorg naar voorzorg wenselijk is. Vervolgens kiezen zij een procesmatige invalshoek voor hun beleid om in de praktijk daadwerkelijk resultaten te boeken. Vanuit het perspectief van de NPHF is het verheugend om te lezen dat de bewindslieden de beweging van nazorg naar voorzorg volmondig onderschrijven. Blog van Thomas Plochg, directeur van de NPHF Federatie voor Gezondheid.