Blog 75: Het rendement van geluk.

1O mei 2O16

Plaatste je 2O jaar geleden een zonnepaneel op je dak of deelde je de auto met de buren, dan behoorde je al snel tot de uitzonderingen in de samenleving, die elke vorm van financieel gewin de rug leek toe te keren. Dat maatschappelijke betrokkenheid en rendement hand in hand kunnen gaan, is een idee dat pas de laatste jaren echt vorm heeft gekregen. Tegenwoordig kopen we slavenvrije chocola van Tony’s Chocolonely, doen we onze boodschappen met een Greenwheels-auto en financieren we initiatieven als Ocean Cleanup van ondernemer en uitvinder Bojan Slat via crowdfunding. Er is een nieuwe visie ontstaan op de begrippen ‘winst’ en ‘rendement’. Blog van Jolanda Keijsers, TNO; Maria Jansen, GGD Zuid Limburg en Erik Ruland, NSPOH.