Blog 77: Ver van mijn bed? Schippers, Ploumen en gezondheid wereldwijd

7 juni 2O16

Dat gezondheidsbevordering en –bescherming om een intersectorale aanpak vragen weten we. Het besef dat daarnaast een internationale aanpak nodig is, wint gelukkig ook terrein. Maar wie gaat daar dan over? Het ministerie van VWS of dat van Buitenlandse Zaken? Voordat u nu denkt: ‘Mondiale gezondheid? Duurzame ontwikkelingsdoelen? Buitenlandse Zaken? Daar houd ik me helemaal niet mee bezig’ - lees toch vooral deze blog van Wemos, want ook de Nederlandse (openbare) gezondheidszorg speelt een belangrijke rol in mondiale gezondheid. Blog van Anke Tijtsma en Corinne Hinlopen van Wemos.