Blog 78: Ehealth als katalysator van voorzorg.

21 juni 2O16

E-health-technologie maakt dat de patiënt, technologie en professional niet meer op één plek bij elkaar hoeven te worden gebracht om medische zorg te leveren. Daardoor vervalt grotendeels de organisatorische rationaliteit van een ziekenhuis. Deze eenvoudige waarheid voedt het geloof in e-health zoals dat nu tijdens de eHealth week breed wordt uitgemeten. Toch is er een tweede eenvoudige waarheid die veel minder aandacht krijgt, maar die nog fundamenteler én relevanter is: e-health geeft mensen een handelingsperspectief om gezonder en vitaler te leven. Blog van Thomas Plochg, directeur van de NPHF Federatie voor Gezondheid.