Blog 84: Hoogleraar Wientjes toegetreden tot de Partij voor Preventie

8 november 2O16

Twee columns geleden kondigde ik aan dat ik een partij voor preventie zou oprichten als politieke partijen te weinig aandacht zouden besteden aan preventie in hun verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen 2O17. En wat goed: er melden zich al spontaan leden aan! Om de stijging van de zorgkosten het hoofd te bieden, is een omslag van genezen naar preventie nodig. Met het oog hierop zouden overheid, de SER, werkgevers, vakbonden, zorgverzekeraars, zorginstellingen en deskundigen een preventieakkoord moeten sluiten met daarin concrete materiële prikkels. Het door NPHF ontwikkelde vitaliteitscontract is volgens Wientjes een eerste stap in de goede richting. Met het vitaliteitscontract wil de NPHF het probleem van de financiering van preventie op een nieuwe manier benaderen. Blog van Paul van der Velpen, Directeur PG van GGD Amsterdam.