Blog 85: Vienna 2O16: Samen staan we sterk!

22 november 2O16

De 9de Europese public health conferentie vond plaats van 9 tot 12 november in Wenen. De conferentie is met 1.9OO deelnemers uit meer dan 85 landen op dit moment de grootste bijeenkomst van het public health netwerk in Europa. In vijf plenaire sessies en 16 thematische tracks worden bijna alle hot topics in public health gepresenteerd, gedeeld en besproken. Blog van Dineke Zeegers en Floris Barnhoorn van het EUPHA kantoor.