Blog 98: De macht van big data

2O juni 2O17

De jaarlijkse Nationale Milieudag van de VVM, netwerk van milieuprofessionals, stond dit keer in het teken van big data. Onder het motto ‘Big Data – Big Ambition’ onderzochten we de mogelijkheden die dataverzameling biedt voor duurzame stadsontwikkeling en milieu. Die dienen zich in razendsnel tempo aan, zo bleek uit inspirerende voorbeelden, maar niet zonder meer. Dilemma’s zoals privacy en optimaliseren van het gebruik verdienen nadrukkelijke aandacht. Blog van Rachel Heijne, Directeur VVM.