Toekomstbestendige zorg: van visie naar actie!

15 maart 2O17

Het huidige zorg- en verdienmodel is hoofdzakelijk gebaseerd op het leveren van curatieve zorg. Dat model is dringend aan vernieuwing toe. Want de kosten voor zorg blijven maar stijgen en beslaan momenteel al meer dan een kwart van de overheidsbegroting. Dit zorgstelsel kan en zal de samenleving zo niet handhaven. Want het is niet in staat de grote gezondheidsproblemen en -bedreigingen, liefst in een vroeg stadium, het hoofd te bieden. Artikel van Thomas Plochg; directeur NPHF Federatie voor Gezondheid, Jolanda Keijsers; bestuurslid NPHF Federatie voor Gezondheid en Lode Wigersma; voorzitter NVAG.