Blog 98: Voorzorg in het komende Raamplan Artsopleiding 2O19

29 augustus 2O17

Het huidige curriculum van de basisartsopleiding aan de acht medische faculteiten is traditioneel opgebouwd in blokken die hoofdzakelijk het (dis)functioneren van een orgaansysteem behandelen. Ziekte- en cure-gericht dus. Voor volksgezondheid, preventie, integrale benadering van multimorbiditeit, en alledaagse veel voorkomende ziekten is in het programma slechts marginaal ruimte, in aparte blokken, niet geïntegreerd met het overige onderwijs, en daarom vaak minder interessant voor veel studenten. Blog van Lode Wigersma, bestuurslid van de NPHF Federatie voor Gezondheid.