Lustrum Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten

1O oktober 2O17

Waar beter kan je een lustrumcongres vieren ter gelegenheid van het 5O-jarig bestaan van de vereniging van mondhygiënisten dan in SugarCity? Afgelopen 29 en 3O september vierde de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten haar gouden lustrum met een tweedaags congres en een feestavond in SugarCity, een gerenoveerde oude suikerfabriek te Halfweg. Met de titel NVM 5O jaar oud, Proud to be Goud, werd er een programma aangeboden dat de totale beroepsuitoefening besloeg. Van cariës tot parodontologie en gedragsbeïnvloeding tot praktijkvoering. Blog van Manon van Splunter, voorzitter NVM-mondhygiënisten.