Hoe bewegen JGZ professionals van nazorg naar voorzorg?

31 oktober 2O17

De zorg moet veranderen wil het toekomstbestendig zijn. In meerdere adviezen, o.a. van de Commissie Kaljouw, wordt het belang hiervan onderkend en wordt gepleit voor een investering in gezondheid en preventie. Dit wordt ook wel aangeduid met de beweging van nazorg naar voorzorg. Meer investeren in preventie heeft gevolgen voor de rol en competenties van professionals. Dat wordt breed onderkend. Zo stelt de Federatie van Medisch Specialisten preventie centraal in het visiedocument voor de medisch specialist 2O25.