Blog 1O3: Kansen voor preventie door nieuwe privacy wetgeving

5 juni 2O18

Kansen voor preventie door nieuwe privacy wetgeving. Het is u de afgelopen weken waarschijnlijk niet ontgaan: de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Veel is er geschreven over de (negatieve) gevolgen voor ondernemers. Het leidt met name tot administratieve lasten, zo wordt er bericht. De andere kant: de voordelen voor de burger worden nauwelijks beschreven.