Toekomstbestendige zorg: van visie naar actie!

16 augustus 2O18

Het huidige zorg- en verdienmodel is dringend aan vernieuwing toe. Lees hier het artikel van Thomas Plochg (directeur Federatie voor Gezondheid), Jolanda Keijsers (TNO) en Lode Wigersma (NVAG).