Lid worden

Geïnteresseerd in het lidmaatschap van de NPHF Federatie voor gezondheid?

Dan geven we u graag het volgende ter overweging.

NPHF Federatie voor Gezondheid, wat is het?

De NPHF Federatie voor Gezondheid is, zoals de naam al zegt, een federatie van landelijke organisaties die allemaal actief zijn op het brede terrein van de gezondheidszorg. Van oudsher vooral afkomstig uit de publieke gezondheidszorg, maar in toenemende mate zijn ook organisaties uit de care en cure sectoren lid en actief binnen de NPHF.

Wat wil de NPHF Federatie voor Gezondheid?

De NPHF Federatie voor Gezondheid neemt gezondheid als leidmotief voor de toekomst; het zorgstelsel moet worden getransformeerd tot een stelsel dat in de toekomst niet alleen financieel houdbaar is maar dat ook gezondheid oplevert. Dit leidmotief moet integraal verankerd worden in de Nederlandse gezondheidssector. Gezondheid dient daarbij niet langer te worden opgevat als enkel de afwezigheid van ziekte, maar als een dynamisch concept waarin elementen als functioneren, veerkracht en zelfregie centraal staan. Het gaat er hierbij niet om preventie als zodanig te versterken, maar om het stelsel van de gezondheidszorg van nazorg naar voorzorg (voorkomen van gezondheidsproblemen) te doen bewegen. De strategie van de NPHF is gezamenlijk van visie naar actie over te gaan.

Lees hier meer over de volledige missie, visie en strategie van de Federatie voor Gezondheid.

Acht redenen om lid te worden van de Federatie voor Gezondheid

 • De Federatie voor Gezondheid draagt zorg voor een wetenschappelijke onderbouwing van de beweging van nazorg naar voorzorg en onderzoekt de maatschappelijke en economische impact hiervan. Daarnaast worden de best practices vanuit het netwerk gedeeld . Binnen het netwerk kunt u uw kennis delen met stakeholders, experts, leden en partners uit verschilledne sectoren binnen en buiten de gezondheidszorg. 

  Kennis delen

  De Federatie voor Gezondheid draagt zorg voor een wetenschappelijke onderbouwing van de beweging van nazorg naar voorzorg en onderzoekt de maatschappelijke en economische impact hiervan. Daarnaast worden de best practices vanuit het netwerk gedeeld . Binnen het netwerk kunt u uw kennis delen met stakeholders, experts, leden en partners uit verschillende sectoren binnen en buiten de gezondheidszorg. 
 • Als eerste op de hoogte

  De Federatie houdt haar leden en partners op de hoogte van projecten, bijeenkomsten, lezingen en de nieuwste ontwikkelingen door middel van verslagen, artikelen, blogs, nieuws- (twee wekelijks)  en ledenbrieven (maandelijks). 
 • Contacten in een hoogwaardig netwerk

  De Federatie voor Gezondheid biedt leden en partners een hoogwaardig netwerk in de top van het maatschappelijk middenveld. Tijdens de verschillende bijeenkomsten en/of Netwerktafels die de Federatie voor Gezondheid gedurende het jaar organiseert, doet u waardevolle contacten op. 
 • Meedenken, meepraten en meebeslissen

  Uw organisatie denkt, praat en beslist mee over hoe de beweging van nazorg naar voorzorg concreet vorm moet krijgen en welke noodzakelijke randvoorwaarden gecreëerd moeten worden om het uiteindelijke doel van de Federatie voor Gezondheid te bereiken: de gezondheid van de Nederlandse bevolking verbeteren. 
 • Toegang tot bijeenkomsten, lezingen, netwerktafels

  De Federatie voor Gezondheid organiseert voor haar leden en partners:

  Twee Federatieraadbijeenkomsten met inspirerende sprekers;       
  Een aantal netwerkbijeenkomsten waarbij het uitwisselen van elkaars kennis en expertise rondom de beweging van nazorg centraal staat, waaronder per kwartaal een DirecteurenOntbijt;
  Netwerktafels, zoals de tafels over Mondgezondheid, de tafel 'Anders Doen!’ over het vernieuwend en interdisciplinair organiseren van professionele expertise en tafels over het Vitaliteitscontract.
  Jaarlijkse lezing van de Federatie voor Gezondheid

  U ontmoet hier goed geïnformeerde, creatieve, innovatieve en betrokken professionals om ervaringen en kennis te delen.
 • Gezamenlijke lobby

  De Federatie voor Gezondheid  draagt zorg voor een gezamenlijke lobby om de noodzakelijke randvoorwaarden voor de beweging van nazorg naar voorzorg te kunnen realiseren.
 • Zelf projecten realiseren 

  U - als lid of partner - wordt uitgenodigd om onder de vlag van de Federatie een netwerktafel te organiseren die dienstbaar is aan de doelstellingen van de Federatie voor Gezondheid. 
 • Publiek privaat netwerk

  De Federatie voor Gezondheid bestaat uit zowel publieke leden als private partners. Als lid of partner  maakt u gebruik van een publiek-privaat netwerk gericht op waardecreatie, passend bij het maatschappelijke middenveld in de 21e eeuw.

Lidmaatschapsvoorwaarden en contributie

De voorwaarden voor een lidmaatschap bij de NPHF zijn als volgt:

 • Organisaties die de doelstelling en de visie van de NPHF onderschrijven en een toegevoegde waarde hebben voor het strategisch beleid van de NPHF;
 • Organisaties die een actieve betrokkenheid hebben bij voorzorg en Public Health;
 • Organisaties die geen belangen hebben die strijdig of onverenigbaar zijn met die van de NPHF.
 • De contributietarieven zijn afhankelijk van het soort en de grootte van organisatie en bedragen in 2018 tussen de € 750,- en € 6.000,- .

Het NPHF bestuur beslist uiteindelijk op voorstel van het bureau of een organisatie kan toetreden tot de federatie.


Bent u geïnteresseerd, wilt u meer weten of wilt u iets weten over de ledentarieven die wij hanteren? Neem dan contact op met Anke Peters (a.peters@nphf.nl of op 06 - 2383 6660) om uw belangstelling duidelijk te maken. Wij maken dan graag een afspraak voor een gesprek.