Samen sterk voor gezondheid

De NPHF Federatie voor Gezondheid verenigt meer dan 65 organisaties die een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van de bevolking. De NPHF bestaat uit fondsen, kennisinstituten, beroepsverenigingen, brancheorganisaties en bedrijven. Organisaties die zich inzetten voor preventie, gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming. De laatste jaren zijn hier ook verschillende organisaties bijgekomen die meer op zorg georiënteerd zijn.

De NPHF Federatie voor Gezondheid neemt het voortouw bij het verkennen en realiseren van een toekomstbestendig zorgstelsel, waarbij gezondheid het leidmotief is.

Wat betekent gezondheid als leidmotief?

  • Gezondheid is een maatschappelijke noodzaak, zoals vastgelegd in artikel 22 van de Nederlandse grondwet. Dit betekent dat de overheid de plicht heeft om te zorgen voor gezonde burgers in een gezonde samenleving.
  • Gezondheid als leidmotief betekent een continu bewustzijn van de context waar we als burger, professional of organisatie deel van uit maken. ‘Hoe kan ik optimaal bijdragen aan gezondheid?’ zou een leidende vraag moeten zijn, die net als duurzaamheid in het denken en handelen van mensen wordt verankerd.
  • De sector die we publieke gezondheidszorg noemen heeft de afgelopen 150 jaar kennis en expertise rond preventie en gezondheidsbevordering opgebouwd. Dit ‘kapitaal’ kunnen we verzilveren door gezondheid als leidmotief voor de toekomst te nemen.
  • Gezondheid als leidmotief betekent een mindset (grondhouding) die past in de 21e eeuw: alleen als we anders gaan denken over zorg en gezondheid, kunnen we een houdbaar zorgstelsel inrichten. Het voorkomen van ziekte en bevorderen van individuele en collectieve gezondheid zijn hierin leidend, niet het herstellen van vermijdbare gezondheidsschade achteraf.

Onze doelstelling

Ons doel is het bevorderen van de gezondheid van de samenleving en het versterken van de daarbij behorende grondhouding. Daartoe verbinden we partijen die gericht zijn op het versterken van gezondheid en creëren we een visie op een duurzame inrichting van het Nederlandse gezondheidszorgstelsel.