Naar de voorkant van gezondheidsproblemen


Gezondheid als leidmotief geeft een ander perspectief op de samenleving en de manier waarop we gezondheidszorg georganiseerd hebben. Een zorgstelsel dat niet alleen financieel houdbaar is maar ook gezondheid oplevert, zal op nieuwe uitgangspunten gefundeerd moeten worden. Het huidige zorgstelsel komt te laat in actie en is nog steeds gebaseerd op de acute en enkelvoudige gezondheidsproblemen van de vorige eeuw:

1) Het gezondheidszorgsysteem is hoofdzakelijk gericht op de achterkant van gezondheidsproblemen, namelijk het repareren van gezondheidsschade die steeds vaker chronisch van aard - en dus onherstelbaar - is. Van de € 77,8 miljard die in 2010 aan het zorgstelsel werd uitgegeven, ging 95% naar curatieve en langdurige zorg. Dit betekent dat nog geen 5% besteed werd aan het voorkómen van gezondheidsschade.
Terwijl dat zeker binnen onze mogelijkheden ligt: 50% van de huidige ziekten is vermijdbaar. Wonen, werk, onderwijs, voeding, beweging en de publieke ruimte hebben impact op onze gezondheid. Al deze factoren kunnen aangrijpingspunten zijn om gezondheid te creëren en te bevorderen. De focus verleggen naar de voorkant, daar waar gezondheidsproblemen ontstaan, leidt tot een andere inrichting van ons zorgsysteem. In theorie en opleidingen, én in de praktijk.

2)  De moderne geneeskunde heeft effectieve behandelingen ontwikkeld voor ziekten waaraan men in de 20e eeuw nog overleed. Tegenwoordig hebben steeds meer mensen te maken met chronische ziekten en multiproblematiek, terwijl de gezondheidszorg nog vooral geleverd wordt door specialisten die expert zijn op één terrein. Ketensamenwerking tussen specialisten die hun werk onderling coördineren, is slechts een oplossing op korte termijn. Uiteindelijk lijkt zo’n geïntegreerd zorgsysteem in de toekomst financieel en qua menskracht niet houdbaar. Gezondheid als leidmotief richt de aandacht op hervorming van de huidige gezondheidszorg, al vanaf de basis. Door de opleiding van artsen en andere zorgprofessionals in te richten vanuit het idee om mensen gezond te houden. En door een inhaalslag te maken in het ontwikkelen van generalistische expertise en de aanpak van multiproblematiek.