Zorg in beweging

3 april 2OO6

Deze brochure is ontwikkeld in het kader van het project `Preventie en Curatie` van de NPHF. Het project liep tot eind 2OO6 en werd gefinancierd door het ministerie van VWS. Deze publicatie is niet digitaal beschikbaar. Desgewenst kunt u deze op papier aanvragen via secretariaat@nphf.nl.