Infrastructuur Gezondheidsbevordering

1 mei 2OO6

Naar aanleiding van de Federatieraadvergadering van de NPHF op 8 maart 2OO6 heeft het bestuur van de NPHF besloten een advies aan VWS uit te brengen over de inrichting van een dergelijk centrum als onderdeel van de totale landelijke infrastructuur voor de gezondheidsbevordering. Op 16 mei vond een discussiebijeenkomst plaats met de leden op basis van een concept versie van deze notitie.