Een pleidooi voor systematische en integrale beroepskrachtenplanning in de Public Health

2 juli 2OO7

De NPHF krijgt regelmatig van haar leden signalen dat er tekorten worden ervaren aan menskracht of dat deze tekorten in de toekomst worden verwacht. Om dit signaal nader uit te zoeken, heeft de NPHF in 2OO3 een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de kwantiteit en kwaliteit van beroepskrachten in de public health. Dit rapport is hier het resultaat van.