Kennis van en voor Public Health

1 oktober 2OO7

Dit rapport bevat de resultaten van het derde van drie projecten die de NPHF in 2OO5 tot en met 2OO7 voor het ministerie van VWS uitvoerde. Het eerste project ging over `Preventie en Curatie`, het tweede project over de vraag wat er in de Public Health nodig is om tot een adequate beroepskrachtenplanning te komen. Dit derde project "Kennis van en voor Public Health" is voortgekomen uit een RGO-rapport over "Kennis in Public Health" en een invitational conference daarover op 2O mei 2OO3.