Reactie NPHF op Concept CVZ standpunt Het Preventieconsult

22 september 2O11

Het College Voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft de NPHF gevraagd om een reactie op het standpunt dat zij voorbereidt over de NHG-Standaard Het PreventieConsult module Cardiometabool (M96). In deze brief geeft de NPHF haar reactie.