TSG Spectrum, Capaciteitsramingen van de nieuwe zorgprofessional

1 oktober 2O11

Dit Spectrum gaat over de stellingname dat de menskracht in de Nederlandse gezondheidszorg suboptimaal wordt ingezet. Vanuit een public health perspectief bezien is de expertise van de huidige zorgprofessionals te specialistisch en te veel gefocust op het repareren van gezondheidsschade in plaats van het voorkomen daarvan. In toenemende mate is dat problematisch, omdat de Nederlandse bevolking vergrijst en aan meerdere problemen (multimorbiditeit) tegelijk lijdt. Aldus zouden er nieuwe meer generalistisch en preventief georiënteerde zorgprofessionals moeten komen, waaraan de ramingen van het Capaciteitsorgaan een positieve impuls aan zou kunnen geven. In verschillende bijdragen laten vertegenwoordigers van het Capaciteitsorgaan, de NPHF, de KAMG, de KNMG, GGD Nederland en ActiZ en de Universiteit van Maastricht hun licht hierover schijnen.