De kwaliteit van preventie: Wie pakt welke handschoen op?

17 oktober 2O11

De Regieraad Kwaliteit van Zorg heeft de Nederlandse Public Health Federatie (NPHF) gevraagd een bijdrage te leveren aan het werkplan 2O12 van de Raad met betrekking tot het onderdeel preventie. De opdracht is het geven van advies over een landelijk te ontwikkelen kwaliteitstraject voor preventieve activiteiten, zowel binnen de publieke gezondheidssector als in wisselwerking met de sectoren cure en care.