Gezondheid Werkt! Preventie versterkt de economie

1 maart 2O12

Uit internationale vergelijkingen blijkt dat Nederland tot de welvarendste landen van de wereld behoort. Dit heeft ons land vooral te danken aan de uitstekende prestaties van ons bedrijfsleven. Ongeveer 7O% van onze welvaart wordt met de export van goederen en diensten in het buitenland verdiend. Vooral het afgelopen decennium wordt in toenemende mate onderkend dat goede economische prestaties mede afhankelijk zijn van een gezonde (beroeps)bevolking. Naarmate een land over een gezondere beroepsbevolking beschikt neemt het ziekteverzuim bij bedrijven en instellingen af en de productiviteit toe. Ook de macro zorgkosten voor de werkende bevolking liggen lager. Naast dit economisch voordeel is gezondheid niet alleen voor de mensen zelf maar ook voor de maatschappij van onschatbare waarde.